Varje vinter, är det både personer och egendom som skadas, tack vare nedfallande snö eller is. Detta sker, för att fastighetsägare har fallerat att sköta snöskottningen och istappsborttagningen på fastigheten. Skulle det ske en olycka, så blir du som fastighetsägare skyldig till brott, ibland så pass allvarligt som vållande till annans död om raset orsakat just ett dödsfall.

Hjälp med snön finns att få

Snöskottning, den eviga plågan många måste utsätta sig för under vinterhalvåret. Det är uppfarter till huset som ska skottas liksom att se till att det går att komma fram dit man behöver. Som privatperson räcker det ofta med att man sköter om sin egen gård och uppfart, så sköter kommunen snöröjningen och skottningen av vägarna och trottoaren utanför. Dock kan man som privatperson anlita hjälp med snöskottning om man har det behovet.

Som fastighetsägare är det därför bra att anlita fackmän, som ser till att detta inte sker. Att utföra snöskottning på tak och ta bort istappar, ska göras av personer med kompetens och utrustning för det. Det är även särskilda arbetsmiljöregler som ska följas. Du har en skyldighet att se till att fastigheten är säker för de som bor där, men även för de som går förbi den. Du har även skyldighet att se till att det finns framkomlighet runt byggnaden. Kommunen och fastighetsägare delar ofta på ansvaret, men eftersom kommunen prioriterar genomfartsleder, bussgator, gångbanor samt cykelleder när det är ihållande snöfall, så är det du som fastighetsägare som ska se till att gångbanan är säker och fri från halka.

Ta hjälp av en expert på fastighetsdrift

Du kan anlita fackmän, för snöskottning av både tak och närområde. Det går att lägga ut detta på så kallad entreprenad. Genom att få professionell hjälp, så kan du och dina hyresgäster känna er trygga och säkra. För att säkerställa för de som skottar snö, se över dina takskyddsanordningar varje år. Då kan snöskottningen ske riskfritt, liksom att det blir mer kostnadseffektivt för din del.

Du kan välja att anlita ett företag som enbart sysslar med snöskottning av tak. Antingen en form av jourservice, då du ringer dem och säger att nu är det dags. Eller så väljer du att företaget bevakar och bedömer när det är dags att skotta av dina tak och ta bort istappar som hänger. EMJ Service erbjuder dygnet runt service och är experter på fastighetsskötsel, vill man vara säker man ens snöröjning sker kontrollerat och professionellt är det en varm rekommendation.

Se till att ha snöskottningen planerad