När man jobbar med renovering i hemmet på egen hand, kan man i de allra flesta fall klara sig med baskunskaper, och det är ofta ganska tydligt vad som funkar och inte. När det kommer till våtrum är det lite annorlunda och man bör tänka sig för innan man skrider till verket om man inte talat med branschkunnigt folk eller själv är mycket kunnig i hur arbetet skall utföras för att det skall hålla. I många fall är det enkelt att göra om någonting som visade sig för klent utfört, men i våtrum kan en läcka innebära kraftiga fuktskador för vilka försäkringen sedan inte gäller i och med att arbetet inte utförts av någon med våtrumscertifiering. Hur försäkringsbolaget ställer sig i frågan är individuellt mellan de olika försäkringsbolag som finns, och för att vara på den säkra sidan bör man innan renovering av ett våtrum kontakta sitt försäkringsbolag för att se hur de ställer sig i frågan.

Se till att vara förberedd när olyckan är framme! Även om det kan vara ett dolt fel som orsakar mindre kaos är det viktigt att man snabbt försöka minska skadorna. Regelbunden kontroll hjälper men att även ha en fastighetsskötare med dygnet runt jour och service som kan vara på plats inom kort när olyckan är framme kan lindra skadorna rejält vilket gör det enklare för dig som fastighetsägare. Letar du redan idag efter en fastighetsskötare som du kan lita på tar hand om din fastighet? Då ska du ringa till EMJ Service, en professionell fastighetsskötare med dygnet runt jour som ser till att du är i trygga händer året runt.

Vad är då ett våtrum?

Förenklat kan man säga att samtliga rum var man behöver dra vatten är att kalla våtrum. Detta är en sanning med modifikation, men tvättstuga och badrum är definitivt klassat som våtrum. Det är här de flesta fuktskador inifrån uppstår. Fukt kan bli ett problem även på andra platser i huset till följd av dålig ventilation, tak som läcker eller liknande, men dessa omfattas inte av information gällande våtrum vilket är det vi nu skall fokusera på.

Det primära vid renovering av våtrum är tätskikt. I samband med att man duschar eller badar, kan det bli vatten stående i rummet varför golvlutning och ventilation är fundamentalt viktigt för att det skall bli ett resultat man kan räkna med håller. Ett ventilerat badrum skall vara torrt efter en halvtimme från och med det att man avslutar dusch eller bad. Även om det våtrum man har är ventilerat kan det bli vatten stående och då är tätskikt någonting som hindrar fukt från att krypa ner i golv eller upp i väggar. Många badrum från 50 talet är inte fuktsäkrade på det vis man idag tätar ett våtrum och bor man i ett äldre hus bör man vara noga med att undersöka vad för tätskikt man har i väggarna. Orsaken till att man inte haft samma krav på gamla våtrum, är för att bad var det vanligaste. När man badar skvätter det mindre och väggar och tak har därför kunnat förbises. När man duschar utan duschkabin, eller för den delen i badkaret, är fuktrisken betydligt större och man bör därför undersöka hur det ser ut bakom ytan på väggarna även om det skulle vara ett helkaklat våtrum.

Några av de mest utsatta områden som finns i ett våtrum är golv och brunnar. I äldre hus med gjutjärnsbrunn, kan sprickor låta fukt krypa in i golvet och med ett för dåligt tätskikt kan framförallt trä bjälklag i golvet angripas. För dessa bjälkmaterial är det viktigt med ett tätskikt som dynamiskt kan anpassa sig i och med att det är fråga om ett naturligt, organiskt material som tenderar att röra på sig. I dessa sammanhang kan det vara bra med lösningar som Ardex Universalduk. Det är ett tätskikt på metervara av polymerduk och polyesternät. I kombination med detta kan man stryka ett rörligt tätmembran som gör det hela sammanfogat och tätt. Vill man känna sig säker på att detta utförs korrekt kan man vända sig till PER (Plattsättningsentreprenörernas riksförening) behörig hantverkare. Med bra tätskikt kan man utgå ifrån att fuktskador inte skall uppkomma, men det betyder inte att man kan glömma väggar och golv framöver, utan man bör hålla ögonen öppna för att snabbt kunna se om det finns fukt tecken.

Våtrum – En fastighetsägares mardröm