Det finns idag en mängd olika vägar att gå för att marknadsföra sitt företag. Allt från små tidningsannonser och affischer på busshållplatser till digitala annonser via Facebook eller Adwords. Allt handlar om att synas där potentiella kunder finns. En ytterligare modell av marknadsföring är sökmotoroptimering. Något som allt fler E-handlar insett fördelen av och något som därmed växer sig starkt.

Vad är sökmotoroptimering?

Varje dag sker miljoner av sökningar på Google i Sverige. Många av de som söker gör det för att hitta en produkt eller tjänst som de är i behov av . De allra flesta väljer att klicka på den första sökträffen på Googles sökresultat. Det företag som ligger där kan alltså få betydligt fler besökare än det företag som ligger längre ner på listan. För att komma högt upp hos Google krävs just sökmotoroptimering. Det finns ett flertal företag som hjälper till med detta och sökmotoroptimering kan sägas bestå av fyra ”ben”.

Innehållet

Google kan läsa av text på hemsidan och göra sig en bild av vad den handlar om. Här är det alltså viktigt att man berättar för sökmotorn vad för slags produkter och tjänster som erbjuds. Allt för många E-handlare har enbart bilder. Dessa säljer visserligen visuellt men är inte alls lika lätta för Google att läsa av.

Strukturen

Alla webbplatser har en struktur av hur sidor, blogginlägg och underliggande kod är strukturerade. Det är inte ovanligt att sidor kan komma ”i skymundan” och därmed inte synas hos Google.

Användarvänligheten.

Google vill alltid premiera webbplatser som har bra information och att den är lättåtkomlig. Därmed gynnas exempelvis en webbplats som är mobilanpassad före en som inte är det. Andra punkter inom användarvänlighet är hur lätt det är att navigera olika ”djupt” på sidan.

Länkar

Genom att få länkar mot sidan ökar dess trovärdighet hos Google. Det är likt ett röstningssystem där varje länk är en röst. Däremot finns det olika värde på dessa länkar för att premiera de mer värdefulla. Att hjälpa till med länkbygge är även något som ett SEO-företag gör.

Sökmotoroptimering allt viktigare