Många svenskar associerar Gävle med norrländsk glesbygd, men faktum är att majoriteten av Gävleborna inte alls anser sig vara norrlänningar. Denna stad som ofta kallas för “porten till Norrland” hyser 100 000 invånare och har ett unikt läge med sin närhet till framför allt Uppsala och Stockholm men även Sundsvall, Falun och Östersjön. Närheten till två av landets fyra största städer kan ibland vara ett tveeggat svärd, men trots detta är dagens näringsliv i Gävle rikt och mångfasetterat.

Den tidigare industristaden har på senare år genomgått en förvandling, och idag finns ett brett näringsliv i Gävle med såväl tillverkande industrier som turism, handel och teknikintensiva företag. Kommunen har ett högt uppsatt mål för det lokala näringslivet: år 2025 ska staden vara högt placerad på listan över landets mest attraktiva platser för företag. Som ett led i denna strävan har kommunen startat en avdelning vid namn Företagsservice, vilken har till uppgift att snabbt bistå företagare i olika frågor som till exempel handläggning av olika tillstånd för näringsverksamheter.

Historiskt näringsliv i Gävle

Gävle är en gammal stad som fick sina stadsprivilegier redan år 1446. Mot 1800-talets slut blev staden en viktig industristad. Det var framför allt pappersmassaindustrin, sågverksindustrin och textilindustrin som nu på allvar etablerade sig i Gävle. Korsnäs fabrik i stadsdelen Bomhus kom till på den här tiden och är än idag av stadens viktigaste arbetsgivare. Många av de övriga företag som etablerade sig i staden för 200 år sedan har försvunnit, men istället har nya former av näringsliv i Gävle tillkommit.

Enligt branschorganisation Svenskt Näringslivs ranking över dagens näringsliv i Gävle och andra svenska städer har dock staden haft en negativ utveckling. Från plats 201 år 2009, har Gävle dalat ner till en allt annat än smickrande 252:a-plats 2016. Gävle kommun har således ett omfattande arbete framför sig med att vända denna trend. Exakt hur pass högt man har tänkt klättra över de mest attraktiva platserna i landet för företag framgår inte av kommunens vision. Vår uppfattning är dock att Gävle har potential att placera sig betydligt högre än dagens position på denna lista, även om det endast återstår 8 år tills målet ska vara avklarat. För information om Gävle näringsliv tipsar vi om gavleinfo.se.

Rikt näringsliv i Gävle