De flesta företagslarm med komplett säkerhetssystem kan styras och hanteras via en app. Som företagare har det därmed blivit extremt enkelt att hantera olika funktioner samt agera om det går ett larm.

Funktioner i appen till ett företagslarm

  • Larma på/av

Vi appen är det enkelt att slå på eller slå av larmet. Därmed är det lika lätt att kontrollera att larmet slogs på när personalen lämnade byggnaden.

  • Logg på alla aktiveringar

Varje gång någon slår på ett slår av det företagslarm som är kopplat till appen kommer detta loggas. Har de anställda olika koder kommer det även framgå vem det var som aktiverade/avaktiverade larmet.

  • Larm vid larm

Den grundläggande funktionen för ett företagslarm är att larma både till larmbolaget och till företagets ägare. Larmbolaget kan snabbt agera utifrån den information som de får ta del av från larmenheterna. Det är exempelvis ofta kameror som aktiveras vilket gör det enklare för operatörerna att ta rätt beslut. Är det inbrott, brand, skadegörelse eller till stor sannolikhet ett falsklarm?

För ägaren av företaget innebär det att appen larmar. Via appen går det ofta att koppla upp sig mot dessa kameror och se vad som händer i lokalerna.

  • Tillgång till videomaterial 24/7

Det är inte bara när ett företagslarm larmar som det kan vara intressant att se vad som händer. Med kamerabevakning, som är kopplad till appen, går det när som helst att se vad kamerorna bevakar. Detta via live-streamad video genom appen.

Självklart bör därmed företagets kameror placeras på ett sätt som gör att de anställda inte anser att det påverkar den personliga integriteten.

  • Se vad som händer tidigare

De allra flesta företagslarm visar inte enbart vad som händer – utan även vad som har hänt. Det går generellt att gå tillbaka någon dag i materialet för att granska materialet. En smidig funktion om det exempelvis varit inbrott eller om någon begått ett bedrägeri. Däremot brukar det inte vara mer än någon enstaka dag som det går att söka bakåt i tiden.

  • Se ytterligare information

I likhet med att hemlarm kan mäta av temperatur och luftfuktighet så finns liknande funktioner på ett företagslarm. För vissa företag är detta extremt viktigt eftersom en för hög temperatur kan vara indikator på ökad risk för kortslutning i datorer eller skada på lagervaror.

Ha koll på ditt företagslarm vi appen