Förvaltning av fastigheten kan utföras av fastighetsägaren eller så lägger denne ut det på entreprenad, beroende på syfte och önskemål. Kommersiell fastighetsförvaltning utförs vanligtvis av fastighetsbolag. För att skapa trivsel, trygghet och en bra ekonomi i fastigheten är det viktigt att ha en bra och kunnig fastighetsförvaltning.

Olika tjänster inom fastighetsförvaltning

Genom att anlita en fastighetsförvaltare kan man få en bra förvaltning utifrån de krav, behov och önskemål som man har. Målet är att ha en välskött fastighet där hyresgästerna trivs, och genom olika paket innehållandes förvaltningstjänster kan man nå just detta. Ofta tillhandahåller entreprenören tjänster inom många olika verksamhetsområden inom fastighetsförvaltning som till exempel teknisk- och ekonomisk förvaltning, upphandlingar, konsultation och förmedling av olika underleverantörstjänster. Exempel på vad som kan ingå i olika förvaltningar är;

● Ekonomisk förvaltning: bokföring, leverantörsfakturor, årsredovisning, deklaration, budgetförslag, arvoden, moms, skatt och arbetsgivaravgifter, hyresavier med mera.
● Teknisk förvaltning: underhållsplan och underhållsbesiktningar, energistatistik för att kontrollera att fastigheten har rätt värden avseende el, värme och vatten, upphandling, projektledning, fastighetsjuridik, försäkringsärenden, teknisk rådgivning med mera. Vid större arbeten kan offerter, utvärdering samt förfrågningsunderlag utformas för att sedan ge ägare eller styrelse rekommendationer.
● Fastighetsskötsel: hantering av hyresgästernas felanmälningar, tillsyner, felavhjälpande underhåll, avläsning av mätvärden, städning och renhållning, skötsel av mark och trädgårdar samt snöröjning.

Ibland kan man även köpa tilläggstjänster från leverantören beroende på vad man är ute efter. Det finns företag som erbjuder allt från omfattande takrenoveringar, arkitekthjälp vid ombyggnationer till trädfällningsarbeten samt hjälp vid fasadrenoveringar och stambyten. Det är viktigt att man som fastighetsägare och entreprenör är överens om vilka tjänster som ska ingå i avtalet. Idag finns en mall för avtal kring fastighetsförvaltning, som är framtagen av Sabo och Fastighetsägarna. Ett sätt att minimera risken att tvister uppstår, är att beställa funktionsentreprenad istället för utförandeentreprenad. Vid funktionsentreprenad är utföraren inte bara ansvarig för att utföra ett visst arbete utan är istället löpande skyldiga att se till att avtalsvillkoren uppfylls. Om man exempelvis har avtalat om att en viss temperatur ska gälla i lägenheterna, är funktionsentreprenören ansvarig för att denna temperatur råder.

Mer rekommenderad läsning:
EMJ Service är experter på fastigheter och snö – Du kan läsa mer på deras hemsida www.emjservice.se

Fastighetsförvaltning Stockholm – Hitta en leverantör