Att beställa företagslarm

Fler och fler företagare runt om i landet inser betydelsen av att installera ett företagslarm på sin arbetsplats för att öka tryggheten för sina anställda och för att skydda den tekniska utrustningen. Många företagslarm innehåller även rökdetektorer för att kunna förvarna och larma vid rökutveckling eller brand. Om något skulle inträffa så erbjuder de flesta försäkringsbolag reducerad självrisk på försäkringen om du har ett företagslarm.

Du kan beställa företagslarm på nätet eller boka tid med en larminstallatör som gör ett besök i era lokaler för att bättre kunna analysera era behov. Företagslarm är en stor investering så det gäller att hitta det bästa och mest prisvärda larmpaketet för just er arbetsplats.

Varför man ska ha företagslarm?

Dagens företagslarm erbjuder många olika funktioner. Det primära syftet är så klart att skydda kontoret, personal, produkter och teknisk utrustning. En stöld av viktigt arbetsmaterial kan vara ödesdigert för en företagare. Ett företagslarm är också avskräckande och motverkar på så sätt stöld och skadegörelse. Till ditt larm kan du koppla kameraövervakning, brandlarm och överfallslarm. Det finns också speciella larminstallationer som kan identifiera svinn och driftstopp eller räkna besökare i din butik. Om det finns risk att er personal hamnar i hotfulla situationer kan ett larm skapa trygghet.

Användarvänliga företagslarm

Välj alltid ett företagslarm som är enkelt att förstå och att använda, det är viktigt att alla dina anställda kan hantera företagslarmet. Därför ska ni helst välja en certifierad larminstallatör som kan montera upp larmet och även göra en pedagogisk genomgång av alla larmets funktioner och utbilda personalen. Det är ju poänglöst att ha ett larm om man inte förstår hur det fungerar. Se även till att ni får en grundlig genomgång av larmföretagets app så att ni enkelt kan bläddra mellan de olika funktionerna.

Driftövervakning

En viktig funktion för att säkerställa att företagslarmet verkligen fungerar som det ska är att larmsystemets drift är övervakad. Välj helst en teknisk lösning där larmet fjärrövervakas och har signaler som skickas ut hela tiden till larmcentralen. Skulle larmcentralen inte få några signaler från företagslarmet så kan man direkt vidta nödvändiga åtgärder och reparera felet. Larmet bör fungera med flera olika kommunikationsvägar för att uppnå maximal säkerhet, till exempel Ethernet, 3G och 4G. Om det skulle råda tekniskt fel i ett system så skickas larmet automatiskt med en annan väg. Eftersom det är en stor investering att installera ett företagslarm så är det av största vikt att det fungerar som det ska.

Att beställa företagslarm