Nu är det snart dags för vintern att komma igen, och med den en massa faror i form av istappar och massa snö. Många kommuner tar hand om snöplogning och att göra städerna så ofarliga som möjligt, men det finns mycket som kommunerna inte ansvarar för. Hustak och delar av marken som inte tas omhand av kommunen behöver tas omhand av ägarna till bostäder som ligger i centrala delar av städerna så att förbipasserande inte riskerar livsfara i form av stora tunga istappar med mera.

 
Det finns många olika företag som tar hand om snöskottning på tak, så man behöver inte stå utan hjälp om man så önskar. Eftersom det är farligt att skotta snö på tak så rekommenderas det starkt att man anlitar ett företag som tar hand om detta istället för att göra det på egen hand.

 
Fastighetsägare har en skyldighet att se till att taket skottar då det är riskförebyggande och då det finns fackmän med rätt utbildning och den rätta utrustningen för att sköta detta finns att tillgå.

Bevakning

Om man anlitar en firma så har många av dem ett så kallat bevakningsavtal som innebär att de är ansvariga för att se till att skotta när det behövs. Man kan således som fastighetsägare känna sig lugn med att allting sköts som det ska av det anlitade företaget, och man kan på detta sätt koppla bort ansvaret för att just snöskottningen på taken för sina fastigheter sköts till 100 %. EMJ Service jobbar med snöröjning på tak, istappsborttagning,  och fastighetsskötsel. Kunder kan via avtal försäkra sig om vinterhållning och jourservice.

Trygghet

För alla fastighetsägare som äger fastigheter som ligger i centrala delar av städerna är det av yttersta vikt att se till att man ordnar med säkerheten för alla förbipasserande genom att ordna med snöskottning och istappsborttagning inför vintern då det kan ställa till det ordentligt om man inte sett efter just dessa ting.

Snöskottning och halkförebyggande åtgärder